Các văn bản liên quan về thi THPT quốc gia 2018, nội dung như sau:

Lượt xem:

Đọc bài viết

 1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN
  (Dành cho Thí sinh Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phương thức trực tuyến)
 2. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
  (Dành cho Thí sinh và Điểm tiếp nhận hồ sơ Điều chỉnh NV ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT)
 3. PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP (gồm 2 mẫu phiếu)
  (Kèm theo công văn số:899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 4. Số: 899/BGDĐT-GDĐH V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018
 5. CV số 2656/BGDĐT-DGĐH V/v hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018