Tổ chức triển khai, thực hiện thông báo kết luận số 119/TB-VPCP ngày 23/03/2020 của văn phòng chính phủ

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 402/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Công văn, Thông báo,
Trích yếu Tổ chức triển khai, thực hiện thông báo kết luận số 119/TB-VPCP ngày 23/03/2020 của văn phòng chính phủ
Xem văn bản Xem Online
Tải về