Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 22 ngày 03/02/2020

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 22 ngày 03/02/2020

Lượt xem:

[...]
Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 20 ngày 13/01/2020

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 20 ngày 13/01/2020

Lượt xem:

[...]
Thời khóa biểu áp dụng cho tuần 19 ngày 06/01/2020

Thời khóa biểu áp dụng cho tuần 19 ngày 06/01/2020

Lượt xem:

[...]
Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 15 ngày 09/12/2019

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 15 ngày 09/12/2019

Lượt xem:

[...]
Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

Lượt xem:

[...]
Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 11 ngày 11/11/2019

Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 11 ngày 11/11/2019

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Lượt xem:

THÔNG BÁO Nhận giấy chứng nhận và bảng điểm thi Tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 (giấy chứng nhận tạm thời). – Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 19/7/2019. – Địa điểm: Tại phòng Văn thư. Phúc khảo bài thi: – Thời gian:  Bắt dầu từ ngày 14/7/2019 đến hết ngày 23/7/2019 – Địa điểm: Tại phòng Phó hiệu trưởng (gặp T. Trung, sđt: 0918.79.84.48) [...]
Trang 1 / 41234 »