Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 2083/SGDĐT-TTr 07/11/2019 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường"
Số 120-KT/TĐTN-TTN 28/10/2019 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ III năm 2019