Công an huyện Đắk R’Lấp – tuyên truyền ANGT đến tập thể CB, GV, NV và tất cả các em học sinh của trường trong ngày khai giảng 5/9/2018

Lượt xem: