• Nguyễn Văn Trung
  • Ban Giám Hiệu
  • Phó Hiệu trưởng
  • 0918.79.84.48
  • TDP 2, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông