• Nguyễn Phi Hùng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0946.38.18.18
 • nguyenphihung.c3truongchinh.daknong@moet.edu.vn
 • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, ĐHSP chuyên ngành Vật lí 33 Ngô Quyền - TDP2, TT Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông
 • Nguyễn Văn Trung
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0888.38.48.49
 • nvtpvd@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin. TDP 2, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông
 • Nguyễn Văn Minh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0914223454
 • minhnguyen.0269@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm chuyên ngành Địa lí TDP 6, TT Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông