Những hình ảnh Quý vị đại biểu, Ban giám hiệu nhà trường, quý Thầy (Cô) và các em học sinh trong ngày cắt băng khánh thành và bàn giao nhà công vụ ngày 09/10/2019

Lượt xem: