THÔNG BÁO

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO

  1. Nhận giấy chứng nhận và bảng điểm thi Tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 (giấy chứng nhận tạm thời).

Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 19/7/2019.

Địa điểm: Tại phòng Văn thư.

  1. Phúc khảo bài thi:

Thời gian:  Bắt dầu từ ngày 14/7/2019 đến hết ngày 23/7/2019

Địa điểm: Tại phòng Phó hiệu trưởng (gặp T. Trung, sđt: 0918.79.84.48)

  1. Điều chỉnh Nguyện vọng

C Trực tuyến: từ ngày 22/7/2019 đến ngày 29/7/2019.

C Bằng phiếu: Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 31/7/2019.

Địa điểm: Tại phòng Phó hiệu trưởng (gặp T. Trung, sđt: 0918.79.84.48)

  1. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                     ĐT: 0918.79.84.48