Triển khai thực hiện Công văn 7662/UBND-KGVX ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Lượt xem:

Đọc bài viết