Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu CT1373
Ngày ban hành 07/05/2018
Loại văn bản Chỉ thị,
Trích yếu Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.
Xem văn bản Xem Online
Tải về