Số 4612/BGDĐT-GDTrH

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 4612/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 03/10/2017
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 - 2018
Xem văn bản Xem Online
Tải về